ELARI TECH Ltd.

רח' עוזי חיטמן 9. סוויטה 47, נתניה, ישראל

sales@elari.tech

+972-533-331-589

תאריך תוקף 8 באוגוסט 2022

מדיניות פרטיות

(עיבוד של נתונים אישיים)

ELARI SAFEFAMILY AND KIDGRAM

1. מי אנחנו

אנחנו ELARI TECH Ltd., החברות המסונפות שלה, החברות הבנות והשותפים שלה (המכונה "אנחנו ", "אנחנו", "שלנו", "אנחנו", "חברה" ומונחים דומים). מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד אנו אוספים, משתמשים, מאחסנים, מנהלים וחושפים את המידע שלך בקשר עם השימוש שלנו ב-https://www.elari.tech/ (המכונה "האתר"), באפליקציות הנייד ELARI SafeFamily ו-KidGram (המכונה "יישומים").
פיתחנו יישומים המיועדים לתקשורת של ילדך בשליטתך.

 • < /span>סביבת אפליקציית ELARI SafeFamily עם מכשירים ניידים תחת המותג ELARI
 • בסביבה של אפליקציית Telegram עם משתמשי Telegram ו/או KidGram אחרים, כמו גם עבור הגישה של ילד בשליטתך לקבוצות ציבוריות הממוקמות בטלגרם.

מדיניות פרטיות זו חלה על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים המשתמשים ב- יישומים והאתר.
כאשר אתה או ילדך נרשם ומתחיל להשתמש באפליקציות, אנו מקבלים גישה לקבוצה מסוימת של נתונים אישיים. אנו מעבדים נתונים אלה בהתאם לכללים מסוימים. כללים אלה מתוארים להלן.
יש לנו גם תנאי שימוש ליישום הממוקמים כאן https://www.elari.tech/pages/terms-of-use ("תנאים"). אנא קרא אותם לפני השימוש ביישומים.
לבסוף, השימוש המלא ב-KidGram נובע מהצורך ליצור את חשבונך באפליקציית ELARI SafeFamily הנייד, ואולי, להתקין יישום נוסף של מערכת האקולוגית של ELARI. אנא קרא את הכללים, המדיניות ותנאי השימוש עבור יישומים אלה.

2. אילו נתונים אישיים אנו מעבדים

אנו מעבדים את הנתונים האישיים הבאים:

 • כאשר אתה נרשם ל-ELARI SafeFamily, אנו מקבלים את הנתונים הבאים: (1) הכינוי שנוצר על ידי המשתמש. אנחנו לא אוספים מידע על השם הפרטי ושם המשפחה, כל כינוי יכול לשמש כינוי משתמש, (2) פרטי הקשר שלך (מספר טלפון), (3) האימייל שלך (4) תמונת פרופיל חשבון. אתה יכול להשתמש בכל תמונה ללא זיהוי.
 • כאשר אתה מתחיל להשתמש ב-ELARI SafeFamily, אנו אוספים את הנתונים הבאים: (1) ברשותך: מידע כללי על מיקום, כולל מדינה, אזור , מידע על עיר, כולל נתוני מיקום גיאוגרפיים מדויקים; (2) השפה שהוגדרה במכשיר הנייד שלך; (3) מידע שימוש באפליקציה; (4) בעת ביצוע תשלום, אנו מקבלים מידע הדרוש לעיבוד הזמנתך, אשר עשוי לכלול את סכום העסקה, אך אינו כולל מידע פיננסי / נתוני כרטיס בנק / נתוני בעל כרטיס בנק, אשר ישודרו ישירות לתשלום ספק שירות באמצעות פרוטוקולים מאובטחים; תוכל למצוא מידע נוסף במדיניות הגנת הנתונים העדכנית של ספקי שירותי התשלום בהתאמה. אם אתה מבצע תשלומים באפליקציה לנייד, אנחנו לא נאסוף או ניגשים לשמך ולפרטי החיוב שלך, מידע זה נאסף ומאוחסן בפלטפורמה שלך (Apple Store או Google Play) או בספק שירותי התשלומים של הפלטפורמה שלך. (5) מידע על ההגדרות של המכשיר הנייד של הילד (6) מידע על אנשי הקשר שנוספו באפליקציית ELARI SafeFamily
 • כאשר אתה מוסיף את המכשיר הנייד של ילדך ל-ELARI SafeFamily: (1) הכינוי של הילד שנוצר על ידי המשתמש. איננו אוספים מידע על שם הילד ושם המשפחה, כל כינוי יכול לשמש כציון של המשתמש (2) גילו, ו- (3) פרטי הקשר שלו (מספר טלפון), (4) מידע כללי על מיקום, כולל מידע על המדינה, האזור, העיר, כולל נתוני מיקום גיאוגרפי מדויקים (5) תמונת הפרופיל של הילד. אתה רשאי להשתמש בכל תמונה מבלי לזהות את הילד. החברה אינה מאחסנת תמונות שצולמו מהמכשיר הנייד של הילד, רק לילד יש גישה לנתונים אלו, למעט כאשר הילד משתף תמונות עם הפרופיל של ההורה ב-ELARI SafeFamily.
 • כאשר אתה נרשם ל-KidGram אנו מקבלים את הנתונים הבאים: (1) הכינוי שנוצר על ידי המשתמש. אנחנו לא אוספים מידע על השם הפרטי ושם המשפחה, כל כינוי יכול לשמש כינוי משתמש, (2) פרטי הקשר שלך (מספר טלפון); (3) תמונת פרופיל חשבון. ניתן להשתמש בתמונה ללא זיהוי. כאשר אתה רושם את ילדך ב-KidGram (או כאשר הוא עצמו נרשם ב-KidGram): (1) הכינוי של הילד שנוצר על ידי המשתמש. איננו אוספים מידע על שמו ושם משפחתו של הילד, כל כינוי יכול לשמש כינוי למשתמש, (2) פרטי הקשר שלו (מספר טלפון), (4) מידע כללי על המיקום, לרבות מידע על מדינה, אזור, עיר, כולל נתונים על מיקום גיאוגרפי מדויק; (5) תמונת פרופיל חשבון.
 • כאשר אתה או ילדך משתמש ב-KidGram, כאשר צד שלישי מתחיל לתקשר איתך או עם ילדך (כולל שימוש באפליקציית Telegram או באמצעות KidGram): (1) כינוי של צד שלישי, אנחנו לא אוספים מידע על השם ושם המשפחה של הילד, בכל כינוי יכול לשמש כינוי משתמש (2) פרטי קשר של צד שלישי (מספר טלפון) . (4) תמונת פרופיל חשבון צד שלישי.

הספציפיות של תקשורת במסרים מיידיים היא שילדים יכולים להחליף מגוון רחב של מידע, כולל. מידע אישי רגיש (כולל אך לא רק מוצא גזעי, מידע בריאותי ונתונים ביומטריים אחרים). בעת שימוש ב-KidGram - אנו מאחסנים תכתובות מסוג זה (ובמובן זה אנו מעבדים מידע זה) למשך שלושה חודשים. זה נעשה כדי שתהיה לך, כהורה של הילד, הזדמנות לצפות בהתכתבויות שלו ולקבל החלטות נוספות עם מי, איך ובאיזה דרך ילדך יכול לתקשר. לפיכך, אנו עלולים לגשת בטעות לנתונים אישיים ביומטריים (), קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים או נתונים אחרים, אך מידע זה אינו משמש לכל מטרה, לרבות לזהות אותך או ילד.
בעת ההרשמה ל-ELARI SafeFamily ו-KidGram יישומים, אתה או ילדך יכולים להשתמש בכל תמונה כדי ליצור אווטאר. שים לב שאיננו דורשים שזה יהיה צילום אמיתי. אנו מאחסנים את תמונת האווטאר ומעבדים אותה בדרך כלשהי כדי שמשתמשים חיצוניים ידעו שהם מתקשרים עם הילד, אך איננו משתמשים בתמונה למטרות זיהוי.
אנו מעבדים נתונים אישיים למטרות הבאות:

 1. סיכום התנאים: אנו מעבדים נתונים אישיים במידה הדרושה כדי להתקשר בהסכם על תנאי השימוש באפליקציות בינך לבינינו;
 2. עמידה בתנאים: מילוי ההתחייבויות שלנו כלפי המשתמשים בשירותים שלנו ומעקב אחר מילוי ההתחייבויות שלהם כלפינו. בפרט, אנו מזהים אותך או את ילדך באפליקציות, מספקים את הפונקציונליות של היישומים המצוינים בתנאים, מארגנים תשלום עבור השירותים שלנו.

בנוסף, בעת עיבוד נתונים אישיים, יש לנו גם את המטרות הנוספות הבאות:

 1. שליחת הודעות וסוגים אחרים של תקשורת (SMS ושירותי הודעות אחרים ), לרבות מסרים עסקיים, חדשותיים, אינפורמטיביים, פרסומיים;
 2. שיפור איכות השירותים וביצועי האפליקציות שלנו;
 3. יישום תוכניות שותפים, כולל מסעות פרסום, מחקר שיווקי.
 4. li>
 5. עמידה בהתחייבויות משפטיות.
 6. הבטחת האינטרסים הלגיטימיים שלנו.

3. על סמך מה אנו מעבדים נתונים אישיים

מנקודת מבטו של החוק, המושג של עיבוד נתונים אישיים כולל מגוון רחב של פעולות . בעיקרו של דבר, זה כולל כל פעולה (פעולה) או סט של פעולות (פעולות) עם נתונים אישיים. עיבוד הנתונים האישיים כולל, בין היתר, את הדברים הבאים: איסוף, הקלטה; שיטתיות, צבירה, אחסון; הבהרה (עדכון, שינוי), מיצוי, שימוש; העברה (הפצה, מתן גישה), דה-פרסונליזציה, חסימה, מחיקה, השמדה.
אנו מעבדים נתונים אישיים על בסיס התנאים, על בסיס ההסכמה שאתה נותן ביחס לעצמך ו/או לילדך, כמו גם על בסיס הדרישות הרלוונטיות של החוק החל.
שים לב שאתה יכול לבטל את הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים על ידי שליחת דוא"ל לכתובת info@elari.net . נצטרך לזהות אותך, אז מלא בקשה בטופס חופשי עם פרטי הדרכון שלך, מספר הטלפון שלך וחתום עליה.
נקודה חשובה: ביטול ההסכמה תפחית את כמות הנתונים האישיים המעובדים על ידינו, אך לא יפסיק עיבוד כזה לחלוטין ולא יוביל להפסקת מתן השירותים שלנו. עליך לבטל את הסכמתך לתנאים ולהפסיק להשתמש ביישומים כדי שנוכל להפסיק לעבד נתונים אישיים במלואם.

4. פרסום

שימו לב כי בהסכמתך למדיניות זו, אתה גם מסכים לקבל מאתנו או מהלקוחות שלנו פרסומות באפליקציות ELARI SafeFamily ו-KidGram . תוכל גם לבטל הסכמה זו אם תשלח לנו דוא"ל אל info@elari.net עם פרטי הדרכון שלך, מספר הטלפון שלך והחתימה שלך.

5. כיצד אנו מעבדים נתונים אישיים

אנו מבצעים עיבוד אוטומטי של נתונים אישיים. העיבוד מתבצע על ידי:

 • איסוף הנתונים האישיים שלך כאשר אתה נרשם ל-ELARI SafeFamily ו-KidGram;
 • איסוף הנתונים האישיים של ילדך כאשר אתה מוסיף מכשיר נייד ממותג ELARI ל-ELARI SafeFamily
 • איסוף הנתונים האישיים של ילדך בעת ההרשמה אותו (או הוא עצמו נרשם) ב-KidGram;
 • איסוף הנתונים האישיים שלך והנתונים האישיים של ילדך כאשר אתה או הוא (היא) מתכתבים עם צד שלישי באמצעות KidGram או ELARI -מכשיר נייד ממותג
 • אחסון למשך שלושה חודשים של הנתונים האישיים שלך והנתונים האישיים של ילדך במידה שהנתונים הללו מופיעים בהתכתבויות של הילד ויהפכו לחלק מזה התכתבות;
 • העברת הנתונים האישיים שלך והנתונים האישיים של ילדך לאחסון לשירות הענן Yandex.Cloud או לטלגרם.

אנחנו לעבד נתונים אישיים בהתבסס על העקרונות הבאים:

 • חוקיות המטרות והשיטות לעיבוד נתונים אישיים;
 • מצפוניות;
 • עמידה במטרות של עיבוד נתונים אישיים עם המטרות שנקבעו מראש והוצהרו בעת איסוף נתונים אישיים;
 • עמידה בהיקף ואופי הנתונים האישיים המעובדים, שיטות עיבוד נתונים אישיים למטרות עיבוד נתונים אישיים;
 • ה אי קבילות של שילוב מסדי נתונים שנוצרו למטרות שאינן תואמות הדדית המכילים נתונים אישיים.

אנו נוקטים בכל האמצעים המשפטיים, הארגוניים והטכניים הדרושים כדי להגן על נתונים אישיים מפני בלתי מורשים או גישה מקרית אליהם, השמדתם או שינוים.
במונחים של Yandex.Cloud, אנו משתמשים בשירות זה כדי לאחסן נתונים אישיים באמצעות טכנולוגיות ענן. נתונים אישיים מושמדים לחלוטין לאחר 3 (שלוש) שנים מתאריך סיום השימוש באפליקציה.
באשר לטלגרם, שימו לב ש-KidGram פותחה באמצעות טכנולוגיית ה-API של Telegram. הודות לכך, אתה וילדך מקבלים את ההזדמנות ליצור אינטראקציה עם משתמשי טלגרם רגילים. בעת שימוש בטכנולוגיה זו, הנתונים האישיים מועברים לשרתי טלגרם, שם הם מעובדים בהתאם למדיניות הנתונים האישיים של טלגרם. הוא ממוקם כאן https://telegram.org/privacy.

6. כיצד אנו מאחסנים נתונים אישיים

אנו מאחסנים את כל הנתונים האישיים הכלולים בהתכתבות שלך ו/או בהתכתבויות של ילדך, כמו גם צדדים שלישיים המשתמשים ב- אפליקציית ELARI SafeFamily ו/או מכשירים ניידים תחת המותג ELARI, למשך שלושה חודשים. לאחר מכן אנו מוחקים נתונים אלה בשרתים שלנו
. אנו מאחסנים את כל הנתונים האישיים הכלולים בתכתובת KidGram שלך או בהתכתבות KidGram של ילדך למשך שלושה חודשים. לאחר מכן אנו מוחקים את הנתונים האלה בשרתים שלנו, והם נשארים רק בטלגרם.
נתונים אישיים הדרושים למילוי ההתחייבויות ההדדיות שלנו, למשל, נתונים הדרושים לזיהוי שלך, לתשלום עבור השירותים שלנו וכו'. , אנו מאחסנים עד שיהיה צורך בביצוע התנאים. לאחר שהתנאים יפסיקו לחול, אנו מוחקים גם את הנתונים הרלוונטיים.

7. אילו זכויות יש לך

יש לך את הזכות:

 1. קבל מידע בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך והנתונים האישיים של ילדך. אנו נספק מידע זה בצורה נגישה;
 2. דרוש מאיתנו להבהיר את הנתונים האישיים שלך ואת הנתונים האישיים של ילדך, לחסום או להשמיד אותם אם הם חלקיים, מיושנים, לא מדויקים, שהושגו באופן בלתי חוקי או אינם נחוצים עבור מטרת העיבוד המוצהרת;
 3. נקוט באמצעים משפטיים כדי להגן על זכויותיהם;

יש לך גם זכויות אחרות הניתנות במפורש על ידי החוק החל.
אם ברצונך לממש אחת מהזכויות שלך, פשוט כתוב לנו בכתובת info@elari.net . נצטרך לזהות אותך, אז מלא בקשה בטופס חופשי עם פרטי הדרכון שלך, מספר הטלפון שלך וחתום עליה.

8. מה יש לנו זכויות וחובות

אנחנו יכולים:

 1. לקבוע באופן עצמאי את המטרות של עיבוד נתונים אישיים, את הרשימה וההיקף של הנתונים האישיים הדרושים להשגת מטרות העיבוד ומתן השירותים שלנו;
 2. קבע באופן עצמאי את ההרכב ורשימת האמצעים הדרושים ומספיקים כדי להבטיח את המילוי מהחובות הקבועות בחוק;
 3. הפקיד את עיבוד הנתונים האישיים בידי אדם אחר (על אדם כאמור לעמוד בעקרונות ובכללים לעיבוד נתונים אישיים הקבועים בחוק);< /li>
 4. במקרה של ביטול הסכמה לעיבוד נתונים אישיים, המשך בעיבוד ללא הסכמה אם יש עילות המפורטות בחוק.

עלינו:

 1. לארגן את עיבוד הנתונים האישיים בהתאם לדרישות החוק;
 2. תגובה ד לבקשותיך ובקשותיך, כמו גם לבקשות ובקשות מנציגים משפטיים;
 3. דווח לרוסקומנדזור על פי בקשתה את המידע הדרוש תוך 30 ימים קלנדריים מתאריך קבלת בקשה כזו.

9. אישור עובדת עיבוד, עדכון ותיקון של נתונים אישיים, תשובות לבקשות של נושאים

אם תיצור איתנו קשר, נוכל אשר את עובדת העיבוד (כולל אחסון) של הנתונים האישיים שלך והנתונים האישיים של ילדך, כמו גם ליידע את העילות והמטרות המשפטיות של עיבוד נתונים אישיים.
יש לך גם את הזכות לבקש מידע בנוגע לעיבוד (כולל אחסון) של נתונים אישיים בכל עת. אנו נספק מידע זה, אך נשתדל להחריג את כל המידע הנוגע למשתמשים אחרים ולילדיהם במידת האפשר. עם זאת, אם הורה יבקש מאיתנו לספק את התכתובת של ילדו, הוא יראה גם את כל מה שאתה או ילדך כתבת לילד שלו.
אולי, על מנת להיענות לבקשותיך, נבקש ממך לשלוח את הרשום המתאים מכתב עם אישור קבלה או עותק סרוק (תמונה אלקטרונית) של הבקשה החתומה אלinfo@elari.net _< br> אנו מעבדים את הבקשות שלך בתוך 30 ימים קלנדריים. אם הבקשה אינה מכילה את המידע הדרוש או שאין לך זכויות גישה למידע המבוקש, נשלח סירוב מנומק.

< b>10. נתונים נאספים באופן אוטומטי באמצעות

קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות

כאשר אתה משתמש ביישומים הניידים ו/או באתר האינטרנט שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים על המחשב או המכשיר שלך באמצעות טכנולוגיות כגון עוגיות, משואות אינטרנט, קובצי יומן או כלי מעקב/הקלטה אחרים. המידע שאנו אוספים באמצעות טכנולוגיות מעקב כולל, בין היתר, כתובת IP, מידע דפדפן, קישורים אל/פלטים וכתובות URL, נתוני תנועה ומידע על האופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם קישורים באתר, באפליקציה או בשירות לנייד, בשמות מתחם , דפי נחיתה, צפיות בדפים, נתוני קובצי Cookie המאפשרים לנו לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך ולעקוב אחר התנהגות הדפדפן שלך באתר שלנו, סוג מכשיר נייד, מזהי מכשירים ניידים או מזהים קבועים אחרים.
כאשר אתה ניגש לשירות שלנו דרך מכשיר נייד , אנו עשויים לקבל או לאסוף ולאחסן מספרי זיהוי ייחודיים המשויכים למכשיר שלך או ליישום הנייד שלנו (כולל, למשל, UDID, מזהה ייחודי למפרסמים ("IDFA"), סוג המכשיר, הדגם והיצרן, המותג והדגם של מערכת הפעלה ניידת, מספר טלפון ובהתאם להגדרות המכשיר הנייד שלך
אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie משלנו, שבבעלותנו ואשר אנו מניחים במכשיר שלך, ובקובצי Cookie של צד שלישי, w שצד אחר מציב במכשיר שלך
עוגיות או טכנולוגיות דומות המאוחסנות במכשיר שלך שדרכן אתה משתמש בשירות מבצעות את הפונקציות הבאות:
אימות. אם אתה מחובר למשאבים שלנו, קובצי Cookie עוזרים לנו להראות לך את המידע הנכון ולהתאים אישית את החוויה שלך.
בטיחות. אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להפעיל ולתחזק את תכונות האבטחה שלנו וכדי לעזור לנו לזהות פעילות זדונית.
העדפות והגדרות. עוגיות או טכנולוגיות דומות עשויות לספר לנו איזו שפה אתה מעדיף ומהן העדפות התקשורת שלך. הם יעזרו לך למלא את הטפסים במשאבים שלנו ביתר קלות. הם גם מספקים לך פונקציונליות והגדרות מותאמות אישית.
שיווק.אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות דומות כדי לספק קמפיינים שיווקיים ולעקוב אחר יעילותם. באופן דומה, השותפים שלנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie כדי לספק לנו מידע על האינטראקציות שלך עם השירותים שלהם ותגי פעולה כדי למדוד את יעילות הפרסום ולספק פרסום ממוקד יותר, השימוש בקובצי Cookie אלה של צד שלישי יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של הפרסום ספקי שירותים.
ביצועים, ניתוח ומחקר.עוגיות או טכנולוגיות דומות עוזרות לנו להבין עד כמה האפליקציות והשירות שלנו מתפקדים, לאבחן ולתקן בעיות טכניות שדווחו על ידי משתמשים או המפתחים שלנו. אנו עשויים גם להשתמש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות דומות כדי להבין, לשפר ולחקור מוצרים, תכונות ושירותים, כולל יצירת יומנים ורשומות כאשר אתה ניגש ליישומים ולמשאבים שלנו ממכשירים שונים, כגון המכשיר הנייד שלך.
אנו עשויים להשתמש בשירותים של ספקי תוכנות ניתוח של צד שלישי כדי להבין טוב יותר את הפונקציונליות של התוכנה שלנו במכשיר, כולל, אך לא רק, Google Analytics, Yandex.Metrica, Firebase, (ביחד , "שירותי אנליטיקה של צד שלישי" ). תוכנה זו עשויה לתעד מידע על התדירות שבה אתה משתמש בשירות; אירועים המתרחשים בתוך השירות, נתוני שימוש וביצועים מצטברים; מידע על מהיכן הורדת התוכנה שלנו. שותפים אלה עשויים להשתמש בעוגיות, במשואות אינטרנט ובטכנולוגיות מעקב אחרות כדי לאסוף או לקבל נתונים אודותיך ועשויים לשמש כבקר נתונים ביחס למידע אודותיך. איננו מקשרים את המידע שאנו מאחסנים בתוכנת הניתוח למידע האישי שאתה מוסר לנו.
מדיניות זו אינה מכסה את השימוש בכלים של צד שלישי, למידע נוסף על נוהלי הפרטיות שלהם, עקוב אחר הקישורים למטה.< /p>

Firebase (המדינה בה נמצאת הישות המשפטית המספקת את השירות תלויה במדינה בה נמצא המשתמש)

Firebase עוזרת לנו להבין בבירור כיצד משתמשים מתנהגים, מה שמאפשר לנו לקבל החלטות מושכלות לגבי שיווק יישומים ואופטימיזציה של ביצועים. למידע נוסף על כללי אבטחה של Firebase, ראה כללי אבטחה של Firebase.https://firebase.google.com/terms/analytics.

Google Analytics (ארה"ב)

Google Analytics אוסף מידע על התדירות משתמשים מבקרים באתר שלנו, באילו דפים הם מבקרים, מתי הם עושים זאת, ובאילו אתרים אחרים הם ביקרו לפני שהגיעו לאתר שלנו. היכולת של Google להשתמש ולשתף את המידע שנאסף על ידי Google Analytics לגבי הביקורים שלך בנכסים שלנו מוגבלת על ידי תנאי השימוש של Google Analytics ומדיניות הפרטיות של Google. אתה יכול למנוע מ-Google Analytics לזהות אותך כשאתה חוזר לאתר שלנו על ידי השבתת קובצי Cookie בדפדפן או במכשיר הנייד שלך. למידע נוסף על Google Analytics, עיין במדיניות הפרטיות של Google ( https://policies.google.com/privacy ?hl=iw). כדי למנוע מ-Google Analytics להשתמש בנתונים שלך דרך דפדפן אינטרנט, אתה יכול להתקין חוסם ביטול הסכמה של Google Analytics ( https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout/ ).

11. מדיניות TELEGRAM

כאמור לעיל, KidGram פותחה באמצעות טכנולוגיית ה-API של Telegram. על ידי שימוש ב-KidGram, אתה מקבל גם את מדיניות עיבוד הנתונים האישיים שמיושם על ידי Telegram. מדיניות זו אינה בשליטתנו, לכן אנו ממליצים לקרוא אותן לפני השימוש ב-KidGram. המדיניות של טלגרם נמצאת כאן [https://telegram.org/privacy].

12. שינויים במדיניות שלנו

מדיניות זו נתונה לשינויים. אנו עושים זאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות כאשר השינויים הרלוונטיים קשורים לשינויים בחוק או בהפעלת אפליקציות.
אנו נודיע לך מראש על כל שינוי משמעותי באמצעות הפונקציונליות של האפליקציות או באתר האינטרנט .התראות מתאימות עשויות להופיע באפליקציות (לדוגמה, דרך חלון קופץ או באנר) לפני ששינויים כאלה ייכנסו לתוקף, או שיישלחו אליך דרך ערוצי תקשורת אחרים (לדוגמה, בדוא"ל או בהודעות דחיפה).< /p>