УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ СЕРВІСІВ ELARI SAFEFAMILY ТА KIDGRAM

< p style="text-align: left;">
ТОВ «ЕЛАРІ ТЕХ», вул.Узі Гітмана, 9 Suite 47, Нетанія, Ізраїль, тел.: +972-533-331-589

(«ми», «нас», «наш», «ми », «ELARI» та подібні умови) пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі («Користувач») укласти угоду щодо умов використання («Умови») мобільних пристроїв ELARI SafeFamily, KidGram і ELARI на умовах зазначено нижче, і вважатиме себе таким, що уклав зазначену угоду щодо використання Користувачем і дитиною (як визначено нижче) ELARI SafeFamily і KidGram (як визначено нижче) згідно з положеннями та умовами, наведеними нижче, з будь-яким Користувачем,< br>
Акцепт Оферти здійснюється в день прийняття умов Оферти («Дата Акцепту»). Повне та беззастережне прийняття Оферти та згода з її умовами – це виконання Користувачем дій з використання ELARI SafeFamily, KidGram і мобільних пристроїв під брендом ELARI, включаючи реєстрацію в ELARI SafeFamily і KidGram, а також інших дій з використання функціональних можливостей ELARI SafeFamily та KidGram.
КОРИСТУВАЧ ЗАЯВЛЯЄ, ГАРАНТІЮЄ ТА ВИЗНАЄ, ЩО КОРИСТУВАЧ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ДІЮ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ) ДИТИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ KIDGRAM ТА МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ ПІД ФОРМОЮ ELARI, ТА ЗА НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДИТИНОЮ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА УМОВ. БУДЬ-ЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА УМОВ, ЯКІ МАЮТЬ ВИКОНАТИ КОРИСТУВАЧ, ТАКОЖ АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ДИТИНИ, АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ДИТИНИ І ПОВИННІ ЇЇ ВИКОНУВАТИСЯ ДИТИНОЮ. Користувач, діючи особисто і як законний представник, бере на себе безумовне зобов'язання забезпечити виконання дитиною всіх положень, передбачених умовами, в тому числі тих положень, які встановлені для користувача і в зв'язку з цим автоматично вважаються встановленими для дитини.


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. В Умовах застосовуються такі терміни та визначення:

Сервіси - мобільні додатки ELARI SafeFamily та/або KidGram
ELARI SafeFamily - додаток, що є мобільним рішенням, яке дозволяє спілкуватися з користувачем цього мобільного додатку та мобільного пристрою під брендом ELARI. Також дистанційно налаштовувати, керувати мобільними пристроями під брендом ELARI та пристроями інших виробників з встановленим додатком KidGram
Мобільний пристрій під брендом ELARI - це носій пристрій з функціями двостороннього або одностороннього голосового зв'язку, функцією листування з Користувачем або третьою особою за допомогою мобільного пристрою під брендом ELARI, локація, опціональна фото/відеозйомка, відправка медіафайлів. Може також включати додаток KidGram.
KidGram — це мобільне рішення, яке дозволяє Дитині спілкуватися з іншими користувачами платформи Telegram, а Користувачеві через програму ELARI SafeFamily контролювати контакти, чати Дитини. , групи та канали, час користування додатком, а також переглядати іншу зібрану інформацію, у тому числі про компенсаційні умови;
Акаунт дитини – запис у базі даних KidGram, пов’язаний із подібним записом у базі даних Telegram, створений Користувача або Дитини та надання йому можливості, у тому числі на умовах відшкодування, повною мірою використовувати функціональні можливості KidGram;
Користувач - фізична особа, яка досягла повноліття відповідно до чинного законодавства, яка використовує KidGram та керує KidGram, встановленим на мобільному пристрої. пристрій або мобільний пристрій під брендом ELARI конкретної Дитини, використовуючи ELARI SafeFamily. У тій мірі, в якій Умови встановлюють певні зобов’язання для Користувача (за винятком розділу «Платні послуги»), термін «Користувач» також включає термін «Дитина»;
Чати в Telegram - чати з безкоштовними або закритими доступ, до якого можуть приєднатися або додати треті особи, в якому можна листуватися та/або читати стрічку повідомлень.
Дитина - фізична особа, яка відповідно до чинного законодавства є неповнолітньою, законним представником або опікуном якої є Користувач;
RID ELARI - має значення, вказане в розділі 11;
Telegram — це кросплатформна система обміну миттєвими повідомленнями з функціями VoIP, яка дозволяє обмінюватися текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, стікерами та фотографіями, файлами багатьох форматів. Ви також можете здійснювати відео- та аудіодзвінки, організовувати конференції, багатокористувацькі групи та канали.

 1. Терміни "ELARI", «Дата акцепту», «Оферта», «Умови» використовуються у значенні, зазначеному в Оферті.

2. СЕРВІС KIDGRAM

 1. Сервіс KidGram призначений для спілкування Дитини під контролем Користувача з іншими користувачами Telegram та/або KidGram, а також для доступу підконтрольної Користувачеві Дитини до чатів у Telegram. Спілкування Дитини з користувачами Telegram і доступ Дитини до чатів Telegram підлягають відповідному попередньому дозволу будь-якого такого користувача Telegram або будь-якого такого чату Telegram Користувачем, який надається за допомогою функціональних можливостей програми ELARI SafeFamily.
 2. Функції KidGram можуть бути змінені та/або доповнені ELARI на розсуд ELARI шляхом публікації відповідних змін/доповнень ELARI в Інтернеті за адресою: [https://www.elari.tech /] без надсилання сповіщень про це Користувачеві та/або Дитині. Зміна ELARI у складі доступної функціональності KidGram не накладає на ELARI зобов’язання вносити зміни до Умов.
 3. Спілкування Користувача та інших власників облікових записів Telegram з Дитиною в KidGram не скасовує або не скасовує обмежувати угоду користувача та інші документи, що встановлюють порядок використання Telegram, щодо всіх учасників такого спілкування.
 4. Доступ до використання KidGram надає ELARI. Доступ Дитини до функцій KidGram контролюється Користувачем за допомогою мобільного додатку ELARI SafeFamily у спосіб та на умовах, опублікованих у вказаному додатку.
 5. ELARI має право відмовити будь-якому Користувачеві та/або Дитині використовувати KidGram у будь-який час у разі порушення Умов.

3. СЕРВІС ELARI SAFE FAMILY

 1. Сервіс ELARI SafeFamily призначений для управління та спілкування мобільного пристрою під брендом ELARI, а також мобільного пристроїв інших виробників із встановленою програмою Kidgram.
 2. Функції ELARI SafeFamily можуть бути змінені та/або доповнені ELARI на розсуд ELARI шляхом розміщення відповідних змін/доповнень ELARI в Інтернеті за адресою: [https ://www.elari.tech/] без надсилання сповіщень про це Користувачеві та/або Дитині. Зміни, внесені ELARI до складу доступних функцій ELARI SafeFamily, не зобов’язують ELARI вносити зміни до Умов.
 3. Доступ до використання ELARI SafeFamily надає ELARI. Контроль доступу Дитини до функціональних можливостей мобільного пристрою під брендом ELARI здійснюється Користувачем за допомогою мобільного додатку ELARI SafeFamily в порядку та на умовах, опублікованих у зазначеному додатку.
 4. ELARI має право відмовити будь-якому Користувачеві та/або Дитині у використанні ELARI SafeFamily у будь-який час у разі порушення Умов.

5. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ

 1. Повідомлення ELARI та/або Telegram, призначені для всіх користувачів KidGram, включаючи Користувача, публікуються для загальнодоступні в KidGram та/або надіслані індивідуально Користувачеві за допомогою функцій KidGram (або за допомогою програми ELARI SafeFamily) та/або на номери телефонів, надані Користувачем під час реєстрації в KidGram. Повідомлення ELARI, призначені для всіх користувачів ELARI SafeFamily, включаючи Користувача, публікуються для загального доступу в ELARI SafeFamily та/або надсилаються індивідуально Користувачеві за допомогою функцій ELARI SafeFamily та/або на номери телефонів, надані Користувачем під час реєстрації в ELARI SafeFamily. . При цьому Користувач розуміє, приймає і погоджується з тим, що надіслані повідомлення та/або їх окремі частини можуть носити рекламний характер. повідомлення,
 2. ELARI має право надсилати Користувачеві транзакційні та сервісні повідомлення, пов’язані з діями Користувача та/або Дитини.
 3. Повідомлення Користувача про роботу сервісів. надсилаються методами, запропонованими в ELARI SafeFamily та/або KidGram, включаючи контактну форму для запитів. Офіційні звернення та повідомлення правовласників та представників державних органів і установ до ELARI приймаються за контактами, вказаними на офіційному веб-сайті ELARI та/або в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ СЕРВІСІВ

 1. ELARI надає Користувачеві можливість використовувати функціональні можливості сервісів відповідно до обмеження, встановлені Умовами. Використання певних функцій сервісів дозволяється лише після реєстрації Користувача в додатках ELARI SafeFamily та KidGram відповідно до процедури, встановленої ELARI.
 2. ELARI не надає жодних гарантій щодо обставин, що стосуються послуги, зокрема, ELARI не гарантує Користувачеві, що:
 3. Послуги, їх якість і (або) індивідуальні функціональні можливості відповідають і (або) відповідатимуть вимогам і цілям Користувача;
 4. Доступ до Послуг надається та/або надаватиметься безперервно, безпечно та без будь-яких перерв і/або помилок;
 5. Результати, які будуть отримані за допомогою використання послуг, відповідатимуть Очікування користувача та/або загальноприйняті стандарти.

7. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СЕРВІСІВ

 1. Користуючись послугами, Користувач зобов’язується не порушувати та не намагатися порушити інформаційну безпеку послуг. , що включає:

- Заборона доступу Користувача до будь-якої інформації, не призначеної для використання Користувачем, або керування або використання Облікового запису дитини що не належить Користувачеві;

- Заборона на пошук і використання вразливостей у системі безпеки сервісів, порушення процедури реєстрації та авторизації способами крім тих, що надаються функціональними можливостями сервісів;

- Заборона втручатися у використання сервісу іншими користувачами, що включає розповсюдження шкідливих програм , видалення, пошкодження даних, постійне поширення повторюваної інформації, одночасне надсилання великої кількості повідомлень за допомогою сервісів з метою навмисного вимкнення послуги та інших дій, які виходять за рамки звичайного використання служб за призначенням і можуть навмисно або через необережність спричинити збої в її роботі;

- Заборона на розсилку інформації іншим користувачам, на яку вони не дали своєї згоди, а також на розсилку спаму та реклами без дозволу ELARI.

 1. ELARI, з метою забезпечення інформаційної безпеки послуг, має право:

- Встановлювати будь-які якісні чи кількісні обмеження щодо використання сервісів Користувачем, у тому числі у випадках, коли ці обмеження встановлено особисто для Користувача;

- Обмежити або припинити отримання будь-якої автоматично створеної інформації (автоматичне надсилання інформації, автоматична реєстрація, DDoS-атаки тощо);

- Аналізуйте та досліджуйте, що міститься в Контент користувача (у тому числі у вигляді посилань) або у вмісті, отриманому Користувачем (у тому числі у вигляді посилань), програмні віруси та інші шкідливі програми, комп’ютерні коди, файли чи програми, призначені для порушення, зміни, знищення або обмеження функціональності сайтів в Інтернеті, а також програм і обладнання, або для несанкціонованого доступу до них;

- Здійснювати попередню модерацію надісланих і / або отриманих повідомлень Користувачем у сервісах.

 1. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, розміщеної ним та Дитиною в сервісах. .
 2. Користувач відповідає за надійність і конфіденційність обраного способу авторизації в сервісах і несе ризик несанкціонованого доступу третіх осіб з використанням його авторизаційних даних. У разі необхідності він зобов'язаний негайно змінити спосіб авторизації в сервісах і / або повідомити ELARI про неправомірне використання його даних. Дії, здійснені з використанням даних Користувача, вважаються вчиненими самим Користувачем.
 3. ELARI не зобов'язана надавати Користувачеві виправлення, доповнення, нові версії сервісів. ELARI не несе відповідальності за будь-які помилки, збої, збої в роботі сервісів, а також за всі можливі збитки Користувача у зв'язку з цим.
 4. ELARI має право заборонити Користувачеві використовувати неоновлену та/або неповну та/або невиправлену версію послуг, у т.ч. обмежити доступ Користувача до таких версій сервісів.

8. ВМІСТ КОРИСТУВАЧА

 1. У тій мірі, в якій це передбачено функціональністю сервісів, Користувач має право розміщувати (включаючи пересилання) іншим користувачам таких служб, як ELARI SafeFamily та KidGram) їхній власний вміст (матеріали, документи, інформація чи будь-яка інша інформація) в ELARI SafeFamily, KidGram, а також у Telegram (в тій мірі, в якій він відповідає правилам і процедурам Telegram) . При цьому Користувач зобов’язується забезпечити безумовну відповідність свого контенту вимогам чинного законодавства.
 2. Розміщуючи власний контент у сервісах або Telegram, Користувач:

- Запевняє та гарантує, що він належним чином оцінив ризики, пов’язані з використанням вмісту іншими особами, що виникають від ELARI та/або Користувача (включаючи оцінку його надійності, надійності, якості , повнота, корисність або відповідність вимогам чинного законодавства);

- Заявляє та гарантує, що має законне право на цей вміст, і це право передбачає можливість розміщення контенту в сервісах або Telegram, і якщо така публікація пов’язана з необхідністю отримання схвалення або будь-якої іншої згоди будь-якої особи, тоді таке схвалення або згода були отримані Користувачем до розміщення контенту в сервісах або Telegram;< /p>

- бере на себе відповідальність за альт порушення прав і законних інтересів будь-яких осіб внаслідок такого розміщення, у тому числі особистих немайнових прав авторів, інших інтелектуальних прав третіх осіб;

- Надає ELARI право використовувати зазначений контент будь-яким способом, у тому числі на основі безоплатної невиключної (простої) ліцензії, якщо контент містить результати інтелектуальної діяльності. Це право включає будь-яке використання без будь-яких обмежень, включаючи доповнення, модифікацію, адаптацію, обробку, копіювання, відтворення, розповсюдження тощо;

- Надає ELARI право відмовити Користувачеві публікувати та/або поширювати вміст або видалити такий вміст у будь-який час.

 1. Користувачу заборонено завантажувати , надсилання, передача, звітування, розповсюдження або іншим чином розміщення в службах або Telegram:

- Вміст, який не належить Користувачеві та без відповідного дозвіл відповідного правовласника (включаючи серійні номери програм, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, програми для генерації таких серійних номерів, логіни, паролі та інші засоби, а також посилання на такі інформація);

- вміст, що містить віруси, комп’ютерні коди, файли чи програми призначені для порушення, модифікації, знищення або обмеження функціональності KidGram, Telegram або інших програм, а також обладнання або для надання несанкціонованого доступу до них;

- Контент, який є незаконним, шкідливим, непристойним, наклепницьким, образливим, аморальним, погрозливим, порнографічним, ворожим;

- Вміст, що містить (пропагує) переслідування, ненависть, насильство, жорстокість, расова, етнічна, статева, релігійна, соціальна чи будь-яка інша дискримінація, а також порнографія, дитяча еротика чи реклама сексуальних послуг;

- Контент роз'яснення порядку виготовлення, використання чи іншого використання зброї, вибухових речовин, а також наркотичних речовин та їх аналогів;

- Контент, що спонукає до певних дій. що може вважатися злочином або порушенням будь-якого закону, або вважатися недоречним з інших причин.

 1. Я Якщо Користувачеві стає відомо (або виникає обґрунтований сумнів), що контент більше не відповідає вимогам чинного законодавства та/або порушує права та законні інтереси будь-яких осіб, або обставини, зазначені в цьому розділі, більше не відповідають дійсності, або вміст порушує вимоги пункту 7.3., то Користувач зобов’язаний видалити відповідний контент за допомогою функціональності KidGram, а якщо це неможливо, негайно повідомити ELARI.

9. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ ДИТИНИ

 1. Створення облікового запису дитини здійснюється Користувачем за допомогою функціональних можливостей KidGram і як частина процедури реєстрації, деталі якої встановлюються ELARI. Після завершення процедури реєстрації створюється унікальний обліковий запис дитини на сервісі KidGram і відповідний обліковий запис на платформі Telegram, який пов’язується з особистим обліковим записом Користувача мобільного додатку ELARI SafeFamily і необхідний для використання певного KidGram. функціональність.
 2. Для реєстрації та створення Облікового запису дитини Користувач зобов'язується надати мінімально необхідну інформацію про себе та Дитину з питань, запропонованих у формі реєстрації. Якщо функціонал KidGram передбачає використання зображення Користувача або Дитини під час створення Облікового запису дитини і Користувач надав таке зображення, то ELARI має право використовувати та обробляти це зображення, зокрема, з метою зазначення віку Дитини та інших її соціальних характеристик на розсуд ELARI.
 3. У процесі реєстрації Облікового запису дитини вибирається механізм авторизації, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Облікового запису дитини. і до певних функцій KidGram. ELARI має право встановлювати (і час від часу змінювати) вимоги та правила, застосовні до механізму такого дозволу. Користувач має можливість оновити механізм авторизації при оновленні Акаунту дитини, якщо це передбачено функціоналом KidGram або мобільного додатку ELARI SafeFamily.
 4. Користувач несе відповідальність за надійність механізму авторизації. тією мірою, якою він вибрав його під час створення Облікового запису дитини, і несе повну відповідальність за його конфіденційність. Користувач бере на себе всі ризики, пов’язані зі знанням деталей механізму авторизації третьою стороною (включаючи ризики несанкціонованого доступу третіх осіб до Облікового запису дитини та ризики дій таких третіх осіб від імені Користувача). Користувач також зобов’язаний повідомити ELARI про неправомірне використання облікового запису дитини.
 5. Користувач зобов’язаний не створювати більше ніж один обліковий запис дитини для однієї дитини, за винятком випадків, дозволених ELARI.
 6. < li>Користувач зобов’язаний не створювати новий Дочірній обліковий запис без дозволу ELARI у разі блокування ELARI раніше створеного Дочірнього облікового запису.
 7. У межах функцій KidGram Користувач має право та у деяких випадках зобов’язання змінити інформацію, що міститься в Обліковому записі дитини.
 8. Користувач зобов’язується підтримувати інформацію, що міститься в Обліковому записі дитини, в актуальному стані. ELARI має право вимагати від Користувача підтвердження зазначеної інформації, в т.ч. запросити відповідні підтверджуючі документи.
 9. ELARI має право за наявності підстав, а також на прохання Користувача видалити Обліковий запис KidGram дитини.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Обробка ELARI персональних даних Користувача та Дитини здійснюється відповідно до політики конфіденційності, опублікованої на [https://www.elari.tech//pages/privacy-policy], яка є невід’ємною частиною Умов.

< b>11. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. ELARI зобов’язана:

- Утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкодити використанню Користувачем функціональних можливостей сервісів і мобільних пристроїв під брендом ELARI, якщо тільки введення обмежень не є необхідним для забезпечення роботи сервісів і мобільних пристроїв під брендом ELARI, дозволено Умовами або чинним законодавством.

- Забезпечити конфіденційність інформації, яку Користувач вводить під час використання сервісів, за винятком випадків, коли така інформація розміщені в загальнодоступних розділах сервісів.

- Надавати Користувачеві інформацію з питань, пов’язаних із сервісами. Обсяг і терміни надання інформації визначаються в кожному конкретному випадку ELARI самостійно.

 1. ELARI має право:

- в односторонньому порядку розірвати Умови, попередньо повідомивши про це Користувача через функціональні можливості сервісів протягом розумного часу до дати такого розірвання.

- заблокувати або видалити Обліковий запис дитини, а також відмовити (тимчасово або назавжди) Користувачеві використовувати послуги або певні функції служб, якщо (a) Користувач порушує Умови та (або) чинне законодавство, або (б) ELARI має підстави вважати, що має місце будь-яке з цих порушень.

- Видалити коментарі, інформацію, вміст Користувача на розсуд ELARI, а також за запитом уповноважених органів або зацікавлених сторін.

- Надсилати Користувачеві інформаційні повідомлення (в тому числі, коли користується нг сервісів) і рекламних повідомлень за допомогою сервісів.

- Повідомляти інших користувачів сервісів про публічні дії Користувача.

- Змінювати, адаптувати та оновлювати служби, додавати нові властивості та функціональність послуг.

- Тимчасово зупиняти роботу послуг, а також частково обмежити або повністю припинити доступ до послуг до завершення необхідного обслуговування та/або оновлення послуг.

 1. Користувач зобов’язаний:

- Використовувати функціональність служб лише в межах цих прав і способами, передбаченими відповідно до Умов.

- Не копіюйте послуги чи їх елементи в будь-якій формі та не створюйте похідні роботи на їх основі без попередньої письмової згоди ELARI .

- Не порушуйте й e робота служб, у тому числі заборона використання програмного та (або) апаратного забезпечення для втручання в нормальну роботу служб.

- Поважайте права третіх осіб ( у тому числі неповнолітніх), зокрема (a) поважати майнові та немайнові права авторів та інших власників авторських прав, (b) не вводити їх (або ELARI) в оману та/або не надавати їм (або ELARI) неправдиву інформацію, (c) не представляйтеся як співробітник або представник ELARI, (d) не збирайте через служби та не зберігайте інформацію про цих осіб або їхні персональні дані.

- Забезпечте конфіденційність інформації, отриманої під час використання сервісів.

- Не поширюйте рекламні матеріали чи спам за допомогою сервісів та/або користувачів сервісів без попереднього схвалення від ELARI.

- Будь-яким чином сприяти діям інших користувачів послуг, якщо вони порушують Умови або застосовне законодавство щодо послуг під час користування послугами.

- Ознайомлюйтеся з поточною версією Умов кожного разу, коли відвідуєте Послуги.

 1. Користувач має право:

- Використовуйте Послуги відповідно до Умов і в повній і безумовній відповідності з Умовами.

- Вимагайте від ELARI надання доступу до послуг відповідно до Умов .

- Отримати додаткову інформацію про роботу сервісів від представників ELARI за контактами, вказаними на офіційному сайті ELARI та/або в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. .

- Відмовитися від використання послуг у разі незгоди з Умовами.

- Неспроможність ELARI скористатися своїм правом згідно з Умовами або подібною угодою з іншим користувачем послуг не означає відмову ELARI від цього права чи будь-якого іншого права та/або здійснення цього права чи будь-якого іншого права та/або відмову від умов у будь-якій частині.

12. ПРАВА ELARI НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Послуги, будь-які їх елементи (включаючи елементи дизайну, товарні знаки, текст, графіку, аудіо- та відеороботи , комп’ютерні програми, бази даних, а також будь-які інші результати інтелектуальної діяльності), інформаційне наповнення (контент) Сервісів (включаючи тексти, графічну, звукову інформацію та будь-яку іншу інформацію, яку ELARI розміщує на Сервісах), а також використовувані ELARI індивідуалізувати себе, свою діяльність і продукцію, торговельні марки, знаки обслуговування, логотипи та бренди, фірмові найменування та комерційні позначення, фірмовий стиль, незареєстровані позначення, а також усі та будь-які заяви про реєстрацію прав на ці об’єкти (разом і кожну окремо – «ELARI RID»), належать ELARI або афілійованим особам ELARI, за винятком випадків, коли той чи інший результат інтелектуальної діяльності має іншого власника (зокрема, Telegram) або законного користувача.
 2. ELARI не надавати або відчужувати Користувачеві будь-які права по відношенню до ELARI RIA на умовах простої (невиключної) ліцензії та/або виключної ліцензії та/або передачі прав на результати інтелектуальної діяльності та/або в іншій формі, дозволеній та передбаченій чинним законодавством.
 3. Використання Користувачем вмісту, а також будь-якого RIA ELARI (включно з їх окремими елементами) дозволяється лише в тій мірі, в якій ELARI надала Користувачеві чітку письмову згоду, і лише якщо таке використання є необхідним для Користувачеві використовувати функціональні можливості сервісів за прямим призначенням.
 4. У разі дозволеного використання Користувачем контенту або будь-якого RIA ELARI, збереження всіх знаків захисту та (або) повідомлення про авторство, відповідність іншим вимогам чинного законодавства, а також зазначення посилання на сервіси та ELARI є обов’язковими.

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ELARI

 1. Право використовувати послуги відповідно до Умов надається на основі «як є», і ELARI не надає інших гарантій або заяв, включаючи, без обмежень, будь-які неявні гарантії або заяви щодо придатності послуг для певної мети та/або вимог та/або очікувань Користувача, задовільного рівня якості послуг, помилок- безкоштовне та безперебійне функціонування служб, можливість використовувати послуги для будь-якої конкретної мети в максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством.
 2. Не обмежуючи загальність вищезазначеного, ELARI не гарантує, не заявляє та не зобов’язується що послуги працюватимуть постійно, швидко, надійно, безпомилково або безпечно, що послуги будуть безпомилковими, що будь-які дефекти або помилки в роботі послуг будуть виправлені, що послуги будуть сумісні з будь-яким обладнанням і / або програмне забезпечення США і інформація, яка зберігається або передається за допомогою послуг, не буде втрачена, пошкоджена чи знищена.
 3. Вся відповідальність за вибір послуг для використання з метою досягнення результатів, бажаних Користувачем, лежить виключно на користувача. ELARI не гарантує, не заявляє та не гарантує, що ці результати будуть точними та/або надійними та можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості. ELARI не несе відповідальності за будь-яку шкоду, в тому числі моральну, яка може бути заподіяна Користувачеві під час користування послугами.
 4. ELARI також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Умовами, а також як можливі збитки, понесені, зокрема, але не обмежуючись, у результаті:

- незаконних дій третіх сторін, спрямованих, серед іншого, при порушенні інформаційної безпеки або нормального функціонування сервісів або отримання доступу до інформації, що зберігається на серверах ELARI (у тому числі шляхом злому захисту джерел або місць зберігання інформації);

- Порушення продуктивності та/або безпеки програмного та апаратного забезпечення, що використовується ELARI з метою організації доступу до послуг;

- Збої та/або збої в робота сервісів, викликана помилками в коді, комп'ютерними вірусами, шкідливим програмним забезпеченням та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні про послуги, а також оновлення та виправлення служб;

- Отримання будь-якої інформації та/або матеріалів, доступ до яких Користувач отримує за допомогою служб. ;

- Пошкодження смартфона чи іншого технічного засобу Користувача або третіх осіб (у тому числі внаслідок втрати даних);

- Відсутність (неможливість встановлення, припинення тощо) Інтернет-з’єднань між сервером Користувача та сервером служби;

- Проведення державними органами оперативно-розшукової діяльності;

- Встановлення державного (або регулювання іншими організаціями) регулювання господарської діяльності комерційних організацій. в Інтернеті та/або встановлення зазначеними суб’єктами одноразових обмежень, які ускладнюють або унеможливлюють дотримання Умов або їх частини;

- Відвідайте s та/або використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися в сервісах;

- Інші випадки, пов’язані з діями/бездіяльністю третіх сторін, спрямованих на погіршення загальної ситуації з використанням Інтернету та/або комп’ютерного обладнання, яка існувала на момент укладання Умов;

- Використання Користувач неоновленої та/або неповної та/або невиправленої версії сервісів;

- Отримання Користувачем доступу до чатів у Telegram, у тому числі, коли Дитина отримує доступ до порнографічного чи іншого вмісту.

 1. ELARI виконує профілактичне обслуговування в службах.
 2. ELARI не несе відповідальність за можливе використання персональних даних Користувача через:

- технічні проблеми, які виникли в програмному забезпеченні, серверах або комп’ютерних мережах, які знаходяться за межами керування ELARI;

- перерви в роботі сервісів, пов’язані з навмисним або ненавмисним використанням сервісів для інших цілей третіми особами;

- передача паролів або інформації, яка використовується користувачами в службах, іншим особам.

 1. Посилання (у будь-якій формі) на будь-який веб-сайт, продукт, послуга, будь-яка інформація комерційного чи некомерційного характеру, опублікована в службах, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів (послуг, заходів) ELARI, за винятком випадків, прямо та недвозначно зазначених ELARI.
 2. У всіх випадках, коли ELARI має зобов'язання відшкодувати Користувачеві збитки, така відповідальність виникає лише за винні дії.
 3. Якщо ELARI притягується до відповідальності або підлягає санкціям у зв'язку з порушенням прав і /або інтересів третіх осіб, вчинених Користувачем (зокрема, вказівка неправдивих даних, розголошення комерційної таємниці чи ін. конфіденційної інформації, порушення майнових та особистих немайнових прав, у тому числі авторського права та суміжних прав), а також заборон чи обмежень, встановлених законодавством, такий Користувач зобов’язаний на вимогу ELARI врегулювати претензії, що виникли на його власним та за свій рахунок, а також повністю відшкодувати збитки ELARI.

14. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА РОЗРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Тлумачення, дійсність, законність і виконання Умов регулюються законодавством Ізраїлю. У частині, не врегульованій Умовами, до відносин Сторін застосовуються норми законодавства Ізраїлю.
 2. Сторони будуть прагнути вирішувати всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в рамках Умов або у зв'язку з цим. з ним шляхом переговорів. Позовний порядок досудового врегулювання спорів з Умов є обов’язковим для Сторін.
 3. Спори з Умов вирішуються в судах (третейських судах) з дотриманням правил підсудності та підсудності, встановлених чинним законодавством. закон.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Умови набувають чинності з дати його укладення Сторонами та автоматично припиняються через 10 (десять) років з дати останнього використання послуг Користувачем.

16. ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

 1. ELARI має право змінювати Умови в будь-який час і без згоди Користувача, публікуючи нову версію в сервісах або на веб-сайті.< /li>
 2. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в KidGram або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено нова редакція Умов.
 3. Користувач зобов'язаний ознайомлюватися з поточною версією Умов під час кожного відвідування Сервісів.
 4. < li style="text-align: left;">Користувач має право в односторонньому порядку відмовитися від Умов, якщо він не погоджується зі змінами Умов, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати, коли він дізнався або повинен був дізнатися про відповідні зміни.
 5. ELARI залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача, який порушує Умови, інші правила, що регулюють функціонування сервісів, до сервісів, як в цілому, так і частково, включаючи припинення або тимчасове призупинення доступу Користувача до обліковий запис дитини.