תנאי שימוש בהצעה הציבורית של ELARI SAFEFAMILY ו-KIDGRAM

< p style="text-align: left;">
ELARI TECH Ltd., 9 Uzi Hitman st. סוויטה 47, נתניה, ישראל, טלפון: +972-533-331-589

("אנחנו", "אנחנו", "שלנו", "על ידינו ", "ELARI" ותנאים דומים) מציעה לכל אדם טבעי בעל יכולת ("משתמש"), להתקשר בהסכם על תנאי השימוש ("התנאים") של המכשירים הניידים ממותגי ELARI SafeFamily, KidGram ו-ELARI בתנאים וההגבלות המפורטת להלן, ותראה עצמה כמי שהתקשרה בהסכם האמור ביחס לשימוש על ידי המשתמש והילד (כהגדרתם להלן) ELARI SafeFamily ו- KidGram (כהגדרתם להלן) על פי התנאים וההגבלות שלהלן עם כל משתמש,< br>
קבלת ההצעה מתבצעת בתאריך שבו יתקבלו תנאי ההצעה ("תאריך הקיבול"). הסכמה מלאה ובלתי מותנית של ההצעה וההסכמה לתנאיה היא ביצוע על ידי המשתמש של פעולות לשימוש ב-ELARI SafeFamily, KidGram ומכשירים ניידים תחת המותג ELARI, לרבות רישום ב-ELARI SafeFamily וב-KidGram, ופעולות אחרות לשימוש בפונקציונליות של ELARI SafeFamily ו-KidGram.
המשתמש מייצג, מתחייב ומכיר בכך שהמשתמש אחראי במלואו לכל פעולה (אי-פעולה) של הילד המשתמש ב-KIDGRAM ובמותג ELARI של המכשירים הסלולריים והשימוש במכשירים הסלולריים והשימוש במכשירים. כל הוראה של תנאים והגבלות אלה שיבוצעו על ידי המשתמש חלה באופן אוטומטי גם על הילד, חלה אוטומטית על הילד וחייבת לאכוף על ידי הילד. המשתמש, הפועל באופן אישי וכנציג משפטי, נוטל על עצמו חובה בלתי מותנית להבטיח את מילוי כל ההוראות הקבועות בתנאים על ידי הילד, לרבות אותן הוראות שנקבעו למשתמש ולעניין זה נחשבות אוטומטית כקבועות עבור הילד.


1. תנאים והגדרות

 1. התנאים וההגדרות הבאים חלים בתנאים:

שירותים - יישומים ניידים ELARI SafeFamily ו/או KidGram
ELARI SafeFamily - אפליקציה שהיא פתרון סלולרי המאפשר לך לתקשר עם המשתמש באפליקציה זו לנייד ועם מכשיר נייד תחת המותג ELARI. כמו כן, להגדיר מרחוק, לשלוט במכשירים ניידים תחת המותג ELARI ובמכשירים מיצרנים אחרים עם אפליקציית KidGram מותקנת
מכשיר נייד תחת המותג ELARI הוא מכשיר לביש עם פונקציות של תקשורת קולית דו-כיוונית או חד-כיוונית, הפונקציה של התכתבות עם המשתמש או צד שלישי באמצעות מכשיר נייד תחת המותג ELARI, מיקום, צילום תמונה/וידאו אופציונלי, שליחת קבצי מדיה. עשויה לכלול גם את אפליקציית KidGram.
KidGram היא אפליקציה שהיא פתרון נייד המאפשר לילד לתקשר עם משתמשים אחרים של פלטפורמת הטלגרם, ולמשתמש, באמצעות אפליקציית ELARI SafeFamily, לשלוט באנשי הקשר, הצ'אטים של הילד , קבוצות וערוצים, זמן השימוש באפליקציה, וכן צפייה במידע אחר שנאסף, לרבות על תנאי פיצוי;
חשבון הילד – ערך במאגר KidGram המשויך לערך דומה במסד הנתונים של טלגרם, שנוצר על ידי המשתמש או הילד ומאפשרים לו, לרבות בתנאים הניתנים להחזר, להשתמש במלוא הפונקציונליות של KidGram;
משתמש - אדם שהגיע לגיל הבגרות בהתאם לחוק החל, משתמש ב-KidGram וניהול KidGram המותקן בנייד מכשיר או מכשיר נייד תחת המותג ELARI של ילד מסוים, באמצעות ELARI SafeFamily. במידה שהתנאים קובעים התחייבויות מסוימות עבור המשתמש (למעט הסעיף "שירותים בתשלום"), המונח "משתמש" כולל גם את המונח "ילד";
צ'אטים בטלגרם - צ'אטים עם חינמיים או סגורים גישה, אשר צדדים שלישיים יכולים להצטרף או יכולים להוסיף, בה ניתן להתכתב ו/או לקרוא את עדכון ההודעות.
ילד - אדם שהוא קטין לפי החוק החל, שהנציג או האפוטרופוס המשפטי שלו הוא המשתמש;
RID ELARI - יש את המשמעות המפורטת בסעיף 11;
טלגרם היא מערכת הודעות מיידיות חוצת פלטפורמות עם פונקציות VoIP המאפשרת לך להחליף הודעות טקסט, קול ווידאו, מדבקות ותמונות, קבצים בפורמטים רבים. אתה יכול גם לבצע שיחות וידאו ואודיו, לארגן ועידות, קבוצות וערוצים מרובות משתמשים.

 1. המונחים "ELARI", "תאריך קבלה", "הצעה", "תנאים" משמשים במשמעות המצוינת בהצעה.

2. שירות KIDGRAM

 1. שירות KidGram מיועד לתקשורת של הילד בשליטת המשתמש עם משתמשים אחרים בטלגרם ו/או KidGram, כמו גם לגישה של הילד בשליטה של המשתמש לצ'אטים בטלגרם. התקשורת של הילד עם משתמשי טלגרם והגישה של הילד לצ'אטים בטלגרם כפופה לאישור מראש המתאים של כל משתמש בטלגרם כזה או כל צ'אט כזה בטלגרם על ידי המשתמש, המסופק באמצעות הפונקציונליות של אפליקציית ELARI SafeFamily.
 2. הפונקציונליות של KidGram עשויה להשתנות ו/או להשלים על ידי ELARI לפי שיקול דעתה של ELARI על ידי פרסום שינויים/הוספות רלוונטיות של ELARI באינטרנט בכתובת: [https://www.elari.tech /] מבלי לשלוח הודעות על כך למשתמש ו/או לילד. השינוי של ELARI בהרכב הפונקציונליות הזמינה של KidGram אינו מטיל על ELARI את החובה לתקן את התנאים.
 3. התקשורת של המשתמש ובעלי חשבונות טלגרם אחרים עם הילד ב-KidGram אינה מבטלת או להגביל את הסכם המשתמש ומסמכים אחרים הקובעים את נוהל השימוש בטלגרם ביחס לכל המשתתפים בתקשורת כזו.
 4. הגישה לשימוש ב-KidGram ניתנת על ידי ELARI. הגישה של הילד לפונקציונליות של KidGram נשלטת על ידי המשתמש המשתמש באפליקציית הנייד ELARI SafeFamily באופן ובתנאים המפורסמים באפליקציה שצוינה.
 5. ל-ELARI הזכות לסרב לכל משתמש ו/או ילד להשתמש ב-KidGram בכל עת במקרה של הפרה של התנאים.

3. SERVICE ELARI SAFE FAMILY

 1. שירות ELARI SafeFamily מיועד לניהול ותקשורת מכשיר נייד תחת המותג ELARI, כמו גם נייד מכשירים מיצרנים אחרים עם אפליקציית Kidgram מותקנת.
 2. הפונקציונליות של ELARI SafeFamily עשויה להשתנות ו/או להשלים על ידי ELARI לפי שיקול דעתה של ELARI על ידי פרסום שינויים/הוספות רלוונטיות של ELARI באינטרנט בכתובת: [https ://www.elari.tech/] מבלי לשלוח הודעות על כך למשתמש ו/או לילד. שינויים שנעשו על ידי ELARI בהרכב הפונקציות הזמינות של ELARI SafeFamily אינם מחייבים את ELARI לשנות את התנאים.
 3. הגישה לשימוש ב-ELARI SafeFamily מסופקת על ידי ELARI. השליטה בגישה של הילד לפונקציונליות המכשיר הסלולרי תחת המותג ELARI מתבצעת על ידי המשתמש באמצעות האפליקציה הניידת ELARI SafeFamily באופן ובתנאים המפורסמים באפליקציה שצוינה.
 4. ELARI יש לו את הזכות לסרב לכל משתמש ו/או ילד להשתמש ב-ELARI SafeFamily בכל עת במקרה של הפרה של התנאים.

5. חילופי מידע בעת השימוש בשירותים

 1. הודעות ELARI ו/או טלגרם המיועדות לכל משתמשי KidGram, כולל המשתמש, מתפרסמות עבור גישה ציבורית ב-KidGram, ו/או שנשלחה בנפרד למשתמש באמצעות הפונקציונליות של KidGram (או באמצעות אפליקציית ELARI SafeFamily), ו/או למספרי הטלפון שסופקו על ידי המשתמש בעת ההרשמה ל-KidGram. הודעות ELARI המיועדות לכל משתמשי ELARI SafeFamily, לרבות המשתמש, מתפרסמות לגישה ציבורית ב-ELARI SafeFamily ו/או נשלחות בנפרד למשתמש באמצעות הפונקציונליות של ELARI SafeFamily ו/או למספרי הטלפון שסיפק המשתמש במהלך הרישום ב-ELARI SafeFamily . יחד עם זאת, המשתמש מבין, מקבל ומסכים כי ההודעות שנשלחו ו/או חלקיהן הבודדים עשויים להיות בעלי אופי פרסומי. הודעות,
 2. ל-ELARI יש את הזכות לשלוח למשתמש הודעות עסקאות ושירות הקשורות לפעולות של המשתמש ו/או הילד.
 3. הודעות של המשתמש על תפעול השירותים נשלחים בשיטות המוצעות ב-ELARI SafeFamily ו/או ב-KidGram, כולל טופס יצירת הקשר לבקשות. בקשות והודעות רשמיות של בעלי זכויות יוצרים ונציגי גופים ומוסדות ממלכתיים ל-ELARI מתקבלות באנשי הקשר המצוינים באתר הרשמי של ELARI ו/או במרשם המדינה המאוחד של ישויות משפטיות.

6. הגבלות על השימוש של המשתמש בשירותים

 1. ELARI מספקת למשתמש את האפשרות להשתמש בפונקציונליות של השירותים, בכפוף ל- הגבלות שנקבעו בתנאים. השימוש בפונקציונליות מסוימת של השירותים מותר רק לאחר שהמשתמש נרשם באפליקציות ELARI SafeFamily ו-KidGram בהתאם לנוהל שנקבע על ידי ELARI.
 2. ELARI אינה מספקת כל הבטחות לגבי הנסיבות ביחס ל השירותים, בפרט, ELARI אינה מתחייבת למשתמש כי:
 3. השירותים, איכותם ו(או) הפונקציונליות האישית שלהם תואמים ו(או) יתאימו לדרישות ולמטרות של המשתמש;
 4. li>
 5. הגישה לשירותים היא ו/או תינתן באופן רציף, מאובטח וללא כל הפרעות ו/או שגיאות;
 6. התוצאות שיושגו באמצעות השימוש בשירותים יעמדו בדרישות ציפיות המשתמש ו/או הסטנדרטים המקובלים בדרך כלל.

7. אבטחת מידע של השירותים

 1. בעת השימוש בשירותים, המשתמש מתחייב שלא להפר או לנסות להפר את אבטחת המידע של השירותים , הכולל:

- איסור גישה של המשתמש לכל מידע שאינו מיועד לשימוש על ידי המשתמש או לניהול או שימוש בחשבון של ילד שאינו שייך למשתמש;

- איסור חיפוש ושימוש בפרצות במערכת האבטחה של השירותים, הפרת נוהל הרישום והרשאה בדרכים מלבד אלו שמסופקים על ידי הפונקציונליות של השירותים;

- האיסור על הפרעה לשימוש בשירות על ידי משתמשים אחרים, הכולל הפצה של תוכנות זדוניות , מחיקה, השחתת נתונים, הפצה מתמדת של מידע שחוזר על עצמו, שליחה בו-זמנית של מספר רב של הודעות באמצעות השירותים על מנת להשבית בכוונה את השירות ופעולות אחרות החורגות מהשימוש הרגיל המיועד בשירותים, ומסוגלות לגרום בכוונה או ברשלנות לכשלים בהפעלתו;

- האיסור על שליחת מידע למשתמשים אחרים, להם לא נתנו את הסכמתם, וכן שליחת דואר זבל ופרסום ללא רשות ELARI.

 1. ל-ELARI, על מנת להבטיח את אבטחת המידע של השירותים, יש את הזכות:

- לבסס כל איכותני או כמותי הגבלות על השימוש בשירותים על ידי המשתמש, לרבות במקרים בהם הגבלות אלו נקבעות באופן אישי עבור המשתמש;

- הגבל או הפסקת קבלת מידע שנוצר באופן אוטומטי (שליחה אוטומטית של מידע, רישום אוטומטי, התקפות DDoS וכו');

- ניתוח ומחקר הכלולים ב- תוכן המשתמש (לרבות בצורת קישורים) או בתוכן שקיבל המשתמש (לרבות בצורת קישורים), וירוסי תוכנה ותוכנות זדוניות אחרות, קודי מחשב, קבצים או תוכנות שנועדו להפר, לשנות, להרוס או להגביל את פונקציונליות של אתרים באינטרנט, כמו גם תוכניות וציוד, או עבור גישה לא מורשית אליהם;

- בצע ניהול ראשוני של הודעות שנשלחו ו/או התקבלו על ידי המשתמש בשירותים.

 1. המשתמש אחראי לתוכן המידע המתפרסם בשירותים על ידו ועל ידי הילד .
 2. המשתמש אחראי לאמינות ולסודיות של שיטת ההרשאה שנבחרה בשירותים והוא נושא בסיכון של גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים המשתמשים בנתוני ההרשאה שלו. במידת הצורך, הוא מחויב לשנות לאלתר את אופן ההרשאה בשירותים ו/או להודיע לאלארי על שימוש לרעה בנתוניו. פעולות המבוצעות באמצעות נתוני המשתמש נחשבות לביצוע על ידי המשתמש עצמו.
 3. ELARI אינה מחויבת לספק למשתמש תיקונים, תוספות, גרסאות חדשות של שירותים. ELARI אינה אחראית לכל שגיאה, כשלים, שיבושים בהפעלת השירותים, וכן לכל ההפסדים האפשריים של המשתמש בקשר לכך.
 4. ELARI זכאית לאסור על המשתמש להשתמש ב- גרסה לא מעודכנת ו/או לא שלמה ו/או לא מתוקנת של השירותים, כולל. הגבל את הגישה של המשתמש לגרסאות כאלה של שירותים.

8. תוכן משתמש

 1. ככל שהוא מסופק על ידי הפונקציונליות של השירותים, למשתמש יש את הזכות לפרסם (כולל העברה למשתמשים אחרים בשירותים כגון ELARI SafeFamily ו-KidGram) התוכן שלהם (חומרים, מסמכים, מידע או כל מידע אחר) ב-ELARI SafeFamily, KidGram, וכן בטלגרם (ככל שהוא תואם את הכללים והנהלים של טלגרם) . במקביל, המשתמש מתחייב להבטיח תאימות בלתי מותנית של התוכן שלו לדרישות החוק החל.
 2. על ידי פרסום תוכן משלו בשירותים או בטלגרם, המשתמש:

- מבטיחה ומבטיחה שהיא העריכה כראוי את הסיכונים הכרוכים בשימוש בתוכן על ידי אנשים אחרים הנובעים מ-ELARI ו/או מהמשתמש (כולל הערכת מהימנות, מהימנות, איכותו , שלמות, שימושיות או עמידה בדרישות החוק החל);

- מייצג ומבטיח שיש לו את הזכות החוקית לתוכן זה, וזכות זו מרמזת על אפשרות לפרסום תוכן בשירותים או בטלגרם, ואם פרסום כזה נובע מהצורך בקבלת אישור או כל הסכמה אחרת של אדם כלשהו, אזי אישור או הסכמה כאמור התקבלו על ידי המשתמש לפני פרסום התוכן בשירותים או בטלגרם;< /p>

- לוקח אחריות על הוויולה הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של כל אדם עקב מיקום כזה, לרבות הפרה של זכויות אישיות שאינן רכושיות של מחברים, זכויות אינטלקטואליות אחרות של צדדים שלישיים;

- מעניקה ל-ELARI את הזכות להשתמש בתוכן שצוין בכל דרך שהיא, לרבות על בסיס רישיון לא בלעדי (פשוט) ללא תמלוגים, אם התוכן כולל תוצאות של פעילות אינטלקטואלית. זכות זו כוללת כל שימוש ללא הגבלות כלשהן, לרבות, השלמה, שינוי, התאמה, עיבוד, העתקה, שכפול, הפצה וכו';

- מעניקה לאלארי את הזכות לסרב למשתמש לפרסם ו/או להפיץ תוכן או להסיר תוכן כזה בכל עת.

 1. נאסר על המשתמש להעלות , שליחה, שידור, דיווח, הפצה או מיקום אחר בשירותים או בטלגרם:

- תוכן שאינו שייך למשתמש וללא תקין אישור מבעל זכויות היוצרים המתאים (כולל מספרים סידוריים לתוכניות, כניסות, סיסמאות ואמצעים אחרים להשגת גישה בלתי מורשית למשאבים בתשלום באינטרנט, תוכניות להפקת מספרים סידוריים כאמור, כניסות, סיסמאות ואמצעים אחרים, וכן קישורים ל information);

- תוכן המכיל וירוסים, קודי מחשב, קבצים או תוכניות נועד להפר, לשנות, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של KidGram, Telegram או תוכניות אחרות, כמו גם ציוד, או לספק גישה לא מורשית אליהם;

- תוכן בלתי חוקי, מזיק, מגונה, לשון הרע, לשון הרע, פוגעני, לא מוסרי, מאיים, פורנוגרפי, עוין;

- תוכן המכיל (מקדם) הטרדה, שנאה, אלימות, אכזריות, גזעית, אתנית, מינית, דתית, חברתית או כל אפליה אחרת, כמו גם פורנוגרפיה, אירוטיקה לילדים או פרסום של שירותים מיניים;

- תוכן הסבר הנוהל לייצור, שימוש או שימוש אחר בכלי נשק, חומרי נפץ, כמו גם חומרים נרקוטיים והאנלוגים שלהם;

- תוכן שמעודד אנשים לעשות משהו שעלול להיחשב לפשע או להפרה של חוק כלשהו, או להיחשב בלתי הולם מסיבות אחרות.

 1. אני אם למשתמש נודע (או יש לו ספקות סבירים) שהתוכן אינו עומד עוד בדרישות החוק החל ו/או מפר את הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של כל אדם, או שהנסיבות המפורטות בסעיף זה אינן תואמות עוד את המציאות, או התוכן מפר את הדרישות של סעיף 7.3. אז המשתמש מחויב למחוק את התוכן הרלוונטי באמצעות הפונקציונליות של KidGram, ואם הדבר אינו אפשרי, יש להודיע מיד לאלארי.

9. יצירה ושימוש בחשבון של ילד

 1. יצירת חשבון ילד מתבצעת על ידי המשתמש באמצעות הפונקציונליות של KidGram וכפי חלק מהליך הרישום, שפרטיו נקבעים על ידי אלארי. עם השלמת הליך ההרשמה, נוצר חשבון ילד ייחודי בשירות KidGram וחשבון מתאים בפלטפורמת הטלגרם, המשויך לחשבון האישי של המשתמש באפליקציית הנייד ELARI SafeFamily ואשר הכרחי כדי להשתמש ב- KidGram מסוימים. פונקציונליות.
 2. כדי להירשם וליצור חשבון ילד, המשתמש מתחייב לספק את המידע המינימלי הנדרש על עצמו ועל הילד בנושאים המוצעים בטופס ההרשמה. אם הפונקציונליות של KidGram מאפשרת שימוש בתמונה של המשתמש או של ילד בעת יצירת חשבון ילד והמשתמש סיפק תמונה כזו, אזי ל-ELARI יש את הזכות להשתמש ולעבד תמונה זו, במיוחד, למטרה זו. של ציון גיל הילד ושאר המאפיינים החברתיים שלו לפי שיקול דעתה של ELARI.
 3. בתהליך רישום חשבון הילד, נבחר מנגנון הרשאה, באמצעותו יש למשתמש גישה לחשבון הילד. ולפונקציונליות מסוימת של KidGram. ל-ELARI יש את הזכות לקבוע (ולשנות מעת לעת) את הדרישות והכללים החלים על מנגנון ההרשאה כאמור. למשתמש יש הזדמנות לעדכן את מנגנון ההרשאה בעת עדכון חשבון הילד, אם הוא מסופק על ידי הפונקציונליות של KidGram או אפליקציית ELARI SafeFamily הנייד.
 4. המשתמש אחראי לאמינות מנגנון ההרשאה ככל שנבחר על ידו בעת יצירת החשבון של הילד, והוא אחראי באופן מלא על סודיותו. המשתמש נוטל על עצמו את כל הסיכונים הנובעים מהכרת פרטי מנגנון ההרשאה על ידי צד שלישי (לרבות הסיכונים של גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים לחשבון הילד והסיכונים של פעולות של צדדים שלישיים כאמור מטעם המשתמש). המשתמש גם מחויב להודיע ל-ELARI על שימוש לרעה בחשבון של הילד.
 5. המשתמש מחויב לא ליצור יותר מחשבון ילד אחד עבור ילד אחד, למעט כפי שמתיר ELARI.
 6. < li>המשתמש מחויב לא ליצור חשבון ילד חדש ללא אישור של ELARI במקרה של חסימת חשבון הילד שנוצר בעבר על ידי ELARI.
 7. בתוך הפונקציונליות של KidGram, למשתמש יש את הזכות, וכן במקרים מסוימים החובה לשנות את המידע הכלול בחשבון הילד.
 8. המשתמש מתחייב לעדכן את המידע הכלול בחשבון הילד. ל-ELARI הזכות לדרוש מהמשתמש לאשר את המידע שצוין, כולל. לבקש מסמכים תומכים רלוונטיים.
 9. ל-ELARI הזכות, אם יש עילה, וגם לבקשת המשתמש, למחוק את חשבון KidGram של הילד.

10. עיבוד נתונים אישיים

 1. העיבוד של ELARI בנתונים אישיים של המשתמש והילד מתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת בכתובת [https://www.elari.tech//pages/privacy-policy], שהוא חלק בלתי נפרד מהתנאים.

< b>11. זכויות וחובות אחרות

 1. ELARI מחויבת:

- הימנעו מכל פעולה העלולה להפריע לשימוש על ידי המשתמש בפונקציונליות של שירותים ומכשירים ניידים תחת המותג ELARI, אלא אם יש צורך בהכנסת הגבלות כדי להבטיח את פעולתם של שירותים ומכשירים ניידים תחת המותג ELARI, מותר על פי התנאים או החוק החל.

- הקפידו על סודיות המידע שהוזן על ידי המשתמש בעת השימוש בשירותים, למעט מקרים בהם מידע כזה הוא פורסם בחלקים הציבוריים של השירותים.

- ספק למשתמש מידע על נושאים הקשורים לשירותים. נפח ותנאי מסירת המידע נקבעים בכל מקרה ספציפי על ידי ELARI באופן עצמאי.

 1. ל-ELARI יש את הזכות:

- סיים באופן חד צדדי את התנאים, לאחר שהודיע על כך למשתמש בעבר באמצעות הפונקציונליות של השירותים תוך זמן סביר לפני מועד סיום כאמור.

- חסום או מחק את חשבון הילד, כמו גם סירוב (זמני או קבוע) מהמשתמש להשתמש בשירותים או בפונקציונליות מסוימת של השירותים אם (א) המשתמש מפר את התנאים ו(או) את החוק החל, או (ב) ל-ELARI יש סיבה להאמין שכל אחת מההפרות הללו מתרחשת.

- מחק הערות, מידע, תוכן של המשתמש לפי שיקול דעתה של ELARI, כמו גם לבקשת גורמים מורשים או בעלי עניין.

- שליחת הודעות מידע למשתמש (כולל בעת שימוש ng השירותים) והודעות פרסומיות באמצעות השירותים.

- הודע למשתמשים אחרים בשירותים על הפעולות הציבוריות של המשתמש.

- לשנות, להתאים ולעדכן שירותים, להוסיף מאפיינים חדשים ופונקציונליות של שירותים.

- להפסיק זמנית את פעולת ה- שירותים, כמו גם להגביל חלקית או להפסיק לחלוטין את הגישה לשירותים עד להשלמת התחזוקה הנדרשת ו/או שדרוג השירותים.

 1. המשתמש מחויב:

- להשתמש בפונקציונליות של השירותים רק במגבלות הזכויות הללו ובדרכים שנקבעו לפי התנאים.

- אין להעתיק את השירותים או מרכיביהם בשום צורה, ואל תיצור עבודות נגזרות המבוססות עליהם ללא הסכמה מראש ובכתב של ELARI .

- אל תפריע ל-th הפעלה של השירותים, לרבות אי שימוש בתוכנה ו(או) חומרה כדי להפריע לתפקוד הרגיל של השירותים.

- כבד את זכויותיהם של צדדים שלישיים ( לרבות קטינים), בפרט (א) לכבד את זכויות הקניין והאי-קניין של מחברים ובעלי זכויות יוצרים אחרים, (ב) לא להטעות אותם (או ELARI) ו/או לא לספק להם (או ELARI) מידע כוזב, (ג) אל תייצג את עצמך כעובד או נציג של ELARI, (ד) אל תאסוף דרך השירותים ואל תאחסן מידע על אנשים אלה או הנתונים האישיים שלהם.

- הקפידו על סודיות המידע שהושג בעת השימוש בשירותים.

- אין להפיץ חומרי פרסום או דואר זבל באמצעות השירותים ו/או המשתמשים בשירותים ללא הודעה מוקדמת אישור מאת ELARI.

- להקל בכל דרך על פעולותיהם של משתמשים אחרים בשירותים אם הם מפרים את תנאים או חוק החל ביחס לשירותים בעת השימוש בשירותים.

- היכרות עם הגרסה העדכנית של התנאים בכל פעם שאתה מבקר בשירותים.

p>
 1. למשתמש יש את הזכות:

- השתמש בשירותים בהתאם לתנאים ובהתאמה מלאה ובלתי מותנית לתנאים.

- דרוש מ-ELARI לספק גישה לשירותים בהתאם לתנאים .

- קבל מידע נוסף על תפעול השירותים מנציגי ELARI באמצעות אנשי הקשר הרשומים באתר הרשמי של ELARI ו/או במרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת .

- סרב להשתמש בשירותים במקרה של אי הסכמה עם התנאים.

- אי מימוש זכותה של ELARI לפי התנאים או הסכם דומה עם משתמש אחר של השירותים אין פירושו ויתור על ידי ELARI על זכות זו או כל זכות אחרת, ו/או מימוש זכות זו או כל זכות אחרת, ו/או ויתור על תנאים בכל חלק.

12. ELARI זכויות בפעילויות אינטלקטואליות

 1. שירותים, כל אחד ממרכיביו (כולל אלמנטים עיצוביים, סימנים מסחריים, טקסט, גרפיקה, עבודות אודיו ווידאו , תוכנות מחשב, מסדי נתונים, כמו גם כל תוצאות אחרות של פעילות אינטלקטואלית), תוכן מידע (תוכן) של השירותים (כולל טקסטים, גרפיקה, מידע קולי וכל מידע אחר ש-ELARI מציבה בשירותים), וכן בשימוש של ELARI להתאים את עצמה, את פעילותה ומוצריה, סימני המסחר, סימני השירות, לוגו ומותגים, שמות מסחריים וציונים מסחריים, זהות תאגידית, ייעודים לא רשומים, וכן את כל הבקשות לרישום זכויות על חפצים אלה (ביחד וכל אחד בנפרד - "ELARI RID"), שייכים לסניפי ELARI או ELARI, למעט מקרים שבהם לתוצאה כזו או אחרת של פעילות אינטלקטואלית יש בעלים אחר (במיוחד טלגרם) או משתמש חוקי.
 2. ELARI אינו עושה זאת. להעניק או להנכר למשתמש זכויות כלשהן ביחס ל-ELARI RIA בתנאים של רישיון פשוט (לא בלעדי) ו/או רישיון בלעדי ו/או הקצאת זכויות לתוצאות של פעילות אינטלקטואלית ו/או מותרים ומשתמעים בדרך אחרת בטופס החוק החל.
 3. השימוש של המשתמש בתוכן, כמו גם כל RIA של ELARI (כולל הרכיבים האישיים שלו) מותר רק ובמידה ש-ELARI נתנה למשתמש הסכמה מפורשת בכתב ורק אם שימוש כזה הכרחי עבור למשתמש להשתמש בפונקציונליות של השירותים למטרה המיועדת להם.
 4. במקרה של שימוש מותר על ידי המשתמש בתוכן או כל RIA של ELARI, שימור כל סימני ההגנה ו(או) הודעות על מחבר, עמידה בדרישות אחרות של החוק החל, כמו גם ציון קישור לשירותים ואל ELARI היא חובה.

13. הגבלת האחריות של אלארי

 1. הזכות להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים ניתנת על בסיס "כמות שהוא", וכן ELARI אינה נותנת כל אחריות או מצג אחר, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות או מצג משתמע לגבי התאמת השירותים למטרה מסוימת, ו/או דרישות ו/או ציפיות של המשתמש, רמת איכות מספקת של השירותים, שגיאות- הפעלה חופשית וללא הפרעה של השירותים, היכולת להשתמש בשירותים לכל מטרה ספציפית במידה המרבית המותרת על פי החוק החל.
 2. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, ELARI אינה מתחייבת, מייצגת או מתחייבת. שהשירותים יפעלו באופן רציף, מהיר, מהימן, נקי מטעויות או מאובטח, שהשירותים יהיו נקיים מטעויות, שכל ליקוי או שגיאה בהפעלת השירותים יתוקנו, שהשירותים יהיו תואמים לכל ציוד ו / או תוכנה של ארצות הברית er, וכי מידע המאוחסן או מועבר באמצעות השירותים לא יאבד, ישתבש או ייהרס.
 3. האחריות המלאה לבחירת השירותים לשימוש על מנת להשיג את התוצאות הרצויות על ידי המשתמש מוטלת אך ורק על המשתמש. ELARI אינה מתחייבת, מייצגת או מתחייבת כי תוצאות אלו יהיו מדויקות ו/או אמינות ויכולות לשמש לכל מטרה או בכל תפקיד. ELARI אינה אחראית לכל נזק, לרבות מוסרי, שעלול להיגרם למשתמש בעת השימוש בשירותים.
 4. ELARI גם אינה אחראית לאי מילוי או מילוי לא נאות של התחייבויות לפי התנאים, כמו כן. כהפסדים אפשריים שנגרמו, לרבות, אך לא רק, כתוצאה מ:

- פעולות בלתי חוקיות של צדדים שלישיים שמטרתם, בין היתר, בהפרת אבטחת מידע או תפקוד תקין של שירותים או השגת גישה למידע המאוחסן בשרתי ELARI (כולל על ידי פריצה להגנה על מקורות או מקומות אחסון מידע);

- הפרות של ביצועים ו/או אבטחת תוכנה וחומרה המשמשת את ELARI לצורך ארגון גישה לשירותים;

- כשלים ו/או שיבושים ב פעולת השירותים הנגרמת על ידי שגיאות בקוד, וירוסי מחשב, תוכנות זדוניות ושברי קוד זרים אחרים בתוכנה מחדש של השירותים, כמו גם עדכונים ותיקונים של השירותים;

- השגת מידע ו/או חומרים כלשהם, אליהם מקבל המשתמש באמצעות השירותים ;

- נזק שנגרם לסמארטפון או לאמצעים טכניים אחרים של המשתמש, או לצדדים שלישיים (כולל כתוצאה מאובדן נתונים);

- היעדר (אי-אפשרות של הקמה, סיום וכו') של חיבורי אינטרנט בין השרת של המשתמש לשרת השירות;

- ביצוע פעילויות חיפוש תפעוליות על ידי גופים ממלכתיים;

- הקמת רגולציה של המדינה (או רגולציה על ידי ארגונים אחרים) של הפעילות הכלכלית של ארגונים מסחריים באינטרנט ו/או קביעת הגבלות חד פעמיות על ידי הגורמים שצוינו המקשים או בלתי אפשריים לעמוד בתנאים או חלק מהם;

- לְבַקֵר ו/או שימוש על ידי המשתמש במשאבים חיצוניים, שקישורים אליהם עשויים להיכלל בשירותים;

- מקרים אחרים הקשורים לפעולות/חוסר מעש של שלישי צדדים שמטרתם להחמיר את המצב הכללי בשימוש באינטרנט ו/או בציוד מחשב שהיה קיים במועד כריתת התנאים;

- שימוש על ידי המשתמש בגרסה לא מעודכנת ו/או לא שלמה ו/או לא מתוקנת של השירותים;

- קבלת גישה על ידי המשתמש לצ'אטים בטלגרם, לרבות כאשר הילד מקבל גישה לתוכן פורנוגרפי או אחר.

 1. ELARI מבצעת תחזוקה מונעת בשירותים.
 2. ELARI אינו אחראי לשימוש אפשרי בנתונים האישיים של המשתמש עקב:

- בעיות טכניות שנוצרו בתוכנות, שרתים או רשתות מחשבים שמעבר לכך השליטה של ELARI;

- הפרעות בהפעלת השירותים הקשורות לשימוש מכוון או לא מכוון בשירותים למטרות אחרות על ידי צדדים שלישיים;

- העברת סיסמאות או מידע המשמשים את המשתמשים בשירותים לאנשים אחרים.

 1. קישור (בכל צורה) ל כל אתר אינטרנט, מוצר, שירות, כל מידע בעל אופי מסחרי או לא מסחרי המתפרסם בשירותים אינו מהווה אישור או המלצה למוצרים אלו (שירותים, פעילויות) על ידי ELARI, למעט כפי שצוין במפורש וחד משמעי על ידי ELARI.
 2. בכל המקרים שבהם ל-ELARI יש חובה לשפות את המשתמש בגין הפסדים, אחריות כזו נובעת רק בגין פעולות אשמה.
 3. אם ELARI תישא באחריות או סנקציה בקשר להפרות של הזכויות / או אינטרסים של צדדים שלישיים שבוצעו על ידי המשתמש (בפרט, ציון נתונים כוזבים, גילוי סודות מסחריים או אחר מידע סודי, הפרת קניין וזכויות אישיות שאינן רכושיות, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קשורות), וכן איסורים או הגבלות הקבועים בחוק, משתמש כאמור מחויב, לבקשת ELARI, ליישב את התביעות שעלו לו. בעצמו ועל חשבונו, וכן לפיצוי מלא על ההפסדים של ELARI.

14. חוק חל ויישוב סכסוכים

 1. הפרשנות, התוקף, החוקיות והביצוע של התנאים כפופים לחוקי ישראל. בחלק שאינו מוסדר בתנאים, חלים כללי החקיקה בישראל על יחסי הצדדים.
 2. הצדדים ישאפו לפתור את כל המחלוקות ואי ההסכמות העלולות להתעורר במסגרת התנאים או בקשר איתו, באמצעות משא ומתן. הליך התביעה ליישוב קדם משפט של מחלוקות מהתנאים הוא חובה עבור הצדדים.
 3. מחלוקות מהתנאים נפתרות בבתי משפט (בתי משפט לבוררות) בהתאם לכללי השיפוט והשיפוט שנקבעו על ידי החלים חוק.

15. תקופת החוזה

 1. התנאים תקפים מתאריך כריתתו על ידי הצדדים ומסתיימים אוטומטית לאחר 10 (עשר) שנים מתאריך השימוש האחרון בשירותים על ידי המשתמש.

16.שינוי ההסכם

 1. ל-ELARI הזכות לשנות את התנאים בכל עת וללא הסכמת המשתמש על ידי פרסום גרסה חדשה בשירותים או באתר.< /li>
 2. הגרסה החדשה של התנאים נכנסת לתוקף מרגע פרסומו ב-KidGram או הובא לידיעת המשתמש בצורה נוחה אחרת, אלא אם נמסר אחרת על ידי הגרסה החדשה של התנאים.
 3. המשתמש מחויב להכיר את הגרסה העדכנית של התנאים בכל ביקור בשירותים.
 4. < li style="text-align: left;">למשתמש יש את הזכות לחזור בו באופן חד צדדי מהתנאים אם הוא אינו מסכים לשינויים בתנאים, תוך 30 (שלושים) יום קלנדרי מהתאריך שבו נודע לו או היה עליו לדעת על השינויים הרלוונטיים.
 5. ELARI שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הגישה של המשתמש המפר את התנאים, כללים אחרים המסדירים את תפקוד השירותים, לשירותים, בכללם ובחלקם, לרבות הפסקת גישת המשתמש או השעיה זמנית חשבון הילד.